Art.-Nr.[Filter]
Holzart[Filter]
Qualität[Filter]
kgz / DL[Filter]
Lamellenbreite[Filter]
Stärke[Filter]
Länge[Filter]
Breite[Filter]
ME[Filter]
Lager Stk[Filter]
Bruttopreis[Filter]
Frachtkosten/Auftrag[Filter]
Gewicht[Filter]
Langtext[Filter]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
[Bedingung]
8001EicheA/BDL40mm fix451.100640Stk1154,56<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€23,00Leicht geschüsselt, Druckstellen auf Unterseite
8002EicheA/BDLLamelle ca. 50-55mm fix191.0001.100Stk1150,59<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00 
8003EicheA/Bkgz70-75mm fix192.140800Stk1125,81<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€23,00Ober und Unterseite Druckstellen, offene Leimfugen
8004EicheA/BkgzLamelle ca. 70-75mm fix191.8401.100Stk1149,80<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€28,00Oberseite kgz-Fuge nicht i.O.
8005EicheA/CkgzLamelle ca. 70-75mm fix192.930850Stk1183,01<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€34,00Ober und Unterseite kgz-Fuge offen, Unterseite Druckstellen
8006EicheA/BkgzLamelle ca. 70-75mm fix191.840800Stk1108,17<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€20,00Ober und Unterseite kgz-Fuge nicht i.O.
8007EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix192.340800Stk1171,96<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€26,00 
8008EicheWildDLLamelle 45-50mm fix192.800480Stk188,74<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00Unterseite Druckstellen, schüsselt
8010EicheWildDL40-45mm fix19890260Stk119,10<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€3,00 
8011EicheWildDL40-45mm fix19890260Stk119,10<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€3,00 
8012EicheWildDL40-45mm fix192.800340Stk162,86<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00Oberseite kleines Astloch offen
8013EicheWildDLLamelle 40-45mm fix191.900530Stk183,11<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€14,00 
8014EicheWildDLLamelle 40-45mm fix192.800660Stk1122,01<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€25,00Ober und Unterseite offene Leimfuge, Oberseite Spachtelfehler
8015Buche l. ged.A/BDLLamelle fallend44900650Stk155,75<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00einzelne Randlamelle 45mm
8016EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix194.200430Stk1132,71<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€25,00Ober und Unterseite Druckstellen, Oberseite kgz-Fuge nicht i.O.
8017EicheA/Bkgz70-75mm fix193.940340Stk1123,05<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8018EicheA/Bkgz70-75mm fix194.200500Stk1154,32<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€29,00Ober und Unterseite Druckstellen, kgz-Fuge nicht i.O., kleines Astloch offen, seitlich ausgebrochen
8019WildeicheWildeiche/AsteichekgzLamelle 40mm fix20905805Stk654,18<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00 
8020EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix194.200280Stk186,42<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00Ober und Unterseite kgz-Fuge nicht i.O., seitlich ausgebrochen. Unterseite Trocknungsrisse
8021EicheA/BkgzLamelle 40mm fix323801.220Stk256,50<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00 
8022EicheA/CkgzLamelle ca. 70-75mm fix194.200270Stk183,32<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00Oberseite seitlich ausgebrochen, kgz-Fuge nicht i.O., Wurmlöcher. Unterseite kgz-Fuge nicht i.O.
8023EicheWildDLLamelle ca. 40-45mm fix192.7001.210Stk1240,07<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€45,00Oberseite Spachtelfehler, kleines Astloch offen. Unterseite Hobelfehler, Spachtelfehler, Trocknungsrisse
8024EicheWildDL40-45mm fix19880520Stk137,76<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8025EicheWildDL40-45mm fix19880640Stk146,48<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00 
8026EicheWildeicheDL40-45mm fix192.600300Stk164,37<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00Unterseite Druckstellen
8027EicheWildDL40-45mm fix192.600240Stk141,20<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00Ober und Unterseite offene Leimfuge und Druckstellen. Unterseite Hobelfehler
8028EicheWildDLLamelle 40-45mm fix192.900350Stk183,76<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€14,00 
8029EicheWildDLLamelle 40-45mm fix192.890350Stk166,78<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€14,00Oberseite Kratzer, Unterseite Spachtelfehler
8030Eiche WildDLLamelle 45-50mm fix192.900450Stk186,16<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00Oberseite und Unterseite Druckstelle und Trocknungsriss. Unterseite Spachtelfehler
8031EicheWildDLLamelle 45-50mm fix192.900710Stk1135,93<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€28,00Unterseite Druckstellen und Spachtelfehler
8032EicheWildDLLamelle ca. 50-55mm fix192.900540Stk1103,39<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00Oberseite Spachtelfehler
8033EicheWildDLLamelle ca. 50-55mm fix192.900590Stk1112,97<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€23,00Oberseite und Unterseite offene Leimfuge, Hobelfehler. Unterseite Spachtelfehler
8034EicheWildDLLamelle ca. 50-55mm fix192.140400Stk170,64<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00 
8035EicheWildDLLamelle 50-55mm fix192.900750Stk1143,60<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€30,00Oberseite Spachtelfehler, Unterseite offene Leimfuge
8036EicheWildDLLamelle fix 50-55mm192.250790Stk1117,36<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€24,00Oberseite Druckstellen, kleine Astlöcher, Spachtelfehler
8037EicheA/BDLLamelle fallend401.100650Stk1133,07<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00Offene Leimfuge
8038AhornA/BDLLamelle fallend401.000660Stk1131,95<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00Unterseite offene Leimfuge, Spachtelfehler
8039BucheB/B Lamelle fallend42900650Stk3871,64<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8040BucheA/BDLLamelle fallend451.200640Stk877,74<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€25,00Kleine Endrisse, offene Leimfuge
8041AhornA/BDLLamelle fallend401.000650Stk1129,95<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00Unterseite Druckstelle
8042AhornA/BDLLamelle fallend401.000660Stk1131,95<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00Leimfuge offen
8043EicheA/BDLLamelle fix 40-45mm451.700410Stk1240,74<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€23,00 
8044EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix451.690230Stk1134,26<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8045EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix451.540300Stk1159,58<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00 
8046EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix451.700590Stk1277,15<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€32,00Druckstellen auf der Unterseite
8047EicheA/BDLLamelle 40-45mm Fix451.700520Stk1304,97<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€29,00 
8048EicheA/BkgzLamelle fix 40-45mm404.2001.200Stk1829,11<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€145,00Oberseite Druckstellen
8049EicheA/BkgzLamelle fix 40-45mm404.0001.190Stk1783,04<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€137,00Oberseite Trocknungsriss, verfärbte Stellen, Unterseite Druckstellen
8050Eiche A/BkgzLamelle 40-45 fix404.2001.200Stk1829,11<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€145,00Ober u. Unterseite Druckstellen, Unterseite offene Leimfuge, Kratzer
8051BucheKernkgzLamelle fallend401.6001.200Stk2160,84<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€55,00Geschüsselt
8052BucheA/BDLLamelle fallend40900600Stk160,45<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00Offene Leimfugen, leicht geschüsselt
8053EicheA/CkgzLamelle 40-45mm fix383.7501.200Stk1703,27<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€123,00Oberseite Druckstellen, Kratzer, kgz-Fuge nicht i.O., mehrere Verfärbungen
8054EicheA/BkgzLamelle 65-70mm fix262.200590Stk1194,54<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€24,00Unterseite offenes Astloch, schüsselt leicht
8055EicheA/BkgzLamelle 65-70mm fix261.420590Stk1125,57<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00Oberseite Druckstellen, Kratzer. Schüsselt leicht.
8056EicheA/BkgzLamelle 40-45mm fix301.550600Stk1146,16<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00Oberseite kgz-Fuge sichtbar. Unterseite kleine Stelle ausgebrochen, Kratzer.
8057EicheA/BkgzLamelle 40-45mm fix191.250240Stk1142,18<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00Ober unbd Unterseite Druckstellen, kgz-Fuge sichtbar.
80583-S AhornAhornDL 5-10-5Lamelle fallend20910600Stk179,59<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00 
80593-S AhornAhornDL 5-10-5Lamelle fallend20700600Stk161,23<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00 
8060EscheBraunkernkgzLamelle 40-45mm fix192.500440Stk166,51<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00Oberseite offene Leimfuge, Trocknungsriss. Unterseite offene Leimfuge, kgz-Fuge nicht i.O.
8061EscheBraunkernkgzLamelle 40-45mm fix192.500600Stk190,69<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00Ober und Unterseite offene Leimfugen. kgz-Fuge nicht i.O.
8062EicheA/BkgzLamelle 60-65mm fix26790580Stk163,62<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00 
8063EicheA/BkgzLamelle 65-70mm fix261.330260Stk148,02<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8064Eiche kgzLamelle 65-70mm fix261.320300Stk143,98<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00Oberseite Druckstelle
8065Eiche kgzLamelle 65-70mm fix261.970270Stk159,08<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8066KirscheA/BkgzLamelle 40-45mm fix40390630Stk1109,46<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00 
8067EscheBraunkernkgzLamelle fix 40-45mm404.100650Stk1359,00<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€77,00Ober und Unterseite kgz-Fuge sichtbar, seitlich ausgebrochen
8068EscheA/BkgzLamelle fix 35-40mm404.100650Stk1375,49<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€77,00Ober und Unterseite kleines Astloch, kgz-Fuge offen
8069BucheA/BDLLamelle fallend40900650Stk165,50<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€17,00Leicht geschüsselt
8070EicheWildDLLamelle 45-50mm fix19750250Stk115,47<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€3,00 
8071EicheA/BDLLamelle 65-70mm fix26570290Stk116,77<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€2,00 
8072BucheKernDLLamelle 45mm fix45900650Stk884,59<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00Enden nicht gekappt
8073EicheA/BkgzLamelle 65-70mm fix26570280Stk122,16<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€3,00 
8074EscheA/BkgzLamelle fix 35-40mm404.100650Stk1447,80<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€77,00Oberseite kgz-Fuge mimimal ausgebrochen. Unterseite Hobelfehler
8075EicheWildkgzLamelle 45-50mm fix26560600Stk139,38<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8076EicheWildDLLamelle fix 45-50mm191.830230Stk127,79<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8077EicheWildDL Lamelle 40-45mm fix402.110300Stk1130,71<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00Oberseite Druckstelle, Spachtelfehler
8078AsteicheAstkgzLamelle fix 40-45mm40800925Stk1101,44<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00Spachtelfehler Unterseite
8079EicheWildDLLamelle 40-45mm fix192.100380Stk152,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00Oberseite kleines offenes Astloch
8080AsteicheAstkgzLamelle 40-45mm fix401.620310Stk168,85<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00Spachtelfehler
8081EicheWildkgzLamelle fix 40-45mm261.810170Stk136,06<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€17,00 
8082EicheWildkgzLamelle 45-50mm fix261.800360Stk275,93<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00 
8083EicheWildDLLamelle fallend191.300400Stk142,91<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00 
8085EicheAstDLLamelle fallend19600500Stk124,76<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€4,00 
8086Eiche WildDLLamelle fix 45-50mm19700380Stk121,96<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€4,00 
8087EicheWildDLLamelle 45-50mm fix19620200Stk110,23<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€2,00 
8088EicheWildDLLamelle 45mm-50 fix19520250Stk110,73<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€2,00 
8089Buche A/BDLLamelle fallend401.500280Stk138,58<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8090Kernbuche kgzLamelle 40-45mm fix40890870Stk1123,09<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00Ringsrum Kante bearbeitet (gerundet 4mm), geschliffen mit 160er Papier, Druckstellen, schüsselt leicht
8091KernbucheKern/CkgzLamelle 30mm fix45790660Stk141,89<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00unten stellenweise nicht ausgehobelt
8092KernbucheKernkgzLamelle 40-45mm fix40870890Stk155,29<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00Hobelfehler Ober/Unterseite
8093BucheA/BDLLamelle fallend401.500280Stk138,58<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8094EscheA/B kgzLamelle 35-40 fix404.100650Stk1428,26<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€77,00Oberseite Hobelfehler. Unterseite Druckstellen
8095EscheA/BkgzLamelle 35-40mm fix404.100650Stk1428,26<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€77,00Unterseite seitlich ausgebrochen und Druckstellen
8096Mahagoni A/BkgzLamelle 40-45mm fix404.000650Stk1482,66<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€75,00Oberseite Hobelfehler, Unterseite TK-Riss
8097EicheAstDLLamelle 40-45mm fix261.630660Stk197,19<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€20,00Unterseite Astloch, nicht gespachtelt, Spachtelfehler
8098BucheKernDLLamelle 45-50mm fix261.310640Stk167,70<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00Oberseite Hobelfehler, Druckstelle
8099BucheA/BDLLamelle fallend402.200700Stk1238,24<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€44,00Oberseite kleine Aststellen, schüsselt leicht
8100BucheA/BDLLamelle fallend402.150410Stk1136,37<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€25,00Unterseite Astloch
8101BucheA/BDLLamelle fallend262.300500Stk188,81<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00Schüsselt leicht
8102EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix262.400480Stk1159,95<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00 
8103EicheWild/RustikalDLLamelle 30-45mm fix402.6001.170Stk1635,96<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€80,00Unterseite Trocknungsriss, Astloch, Spachtelfehler
8104EicheWildDLLamelle fallend401.100290Stk183,36<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00 
8105BucheA/BDLLamelle 40-45mm fix401.000550Stk1130,19<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00 
8107Bambushorizontal coffeeDLBreitlamelle fix403.500600Stk1436,40<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€60,00Druckstellen Ober-/Unterseite
8110KernbucheKern/CkgzLamelle 30mm fix50960600Stk164,26<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00 
8113KernbucheKern/CkgzLamelle 30mm fix431.200530Stk176,28<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€26,00 
8116KernbucheKern/CkgzLamelle 30mm fix501.300310Stk151,56<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00 
8119BucheKern/CkgzLamelle 30mm fix40890660Stk141,94<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00Unterseite Hobelfehler
8121EscheA/BkgzLamelle fix 40-45mm40900650Stk187,49<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€17,00leicht geschüsselt
8124KernbucheKern/CkgzLamelle 30mm fix401.000650Stk158,01<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€20,00 
8125BucheKern/CkgzLamelle 30mm fix50990670Stk159,19<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€25,00Unterseite Hobelfehler
8133Buche l. gedB/BkgzLamelle 40-45mm fix251.500610Stk146,27<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8138Buche l. ged.B/BDLLamelle fallend431.000650Stk345,24<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00teilweise Kante leicht beschädigt
8140Buche l. ged.B/CDLLamelle fallend39900650Stk2836,91<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00vereinzelt offene Leimfugen
8146Buche l. ged.B/BDLLamelle fallend40900650Stk747,31<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8151Buche l. ged.B/BkgzLamelle 40-45mm fix45990650Stk146,86<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00Dämpfflecken / Verfärbung
8152BucheKernkgzLamelle 40-45mm fix40760750Stk150,73<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00 
8157BucheA/CDLLamelle fallend40820560Stk143,05<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00leicht geschüsselt
8158Buche l. ged.B/BDLLamelle fallend40900650Stk737,87<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00vereinzelt offene Leimfugen
8162BuchenaturDLLamelle fallend401.100650Stk1102,97<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00 
8163Buche natur (=unged.)B/BkgzLamelle 35-40mm fix40900650Stk346,79<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00teilweise offene Leimfugen
8165KernbucheB/BDLLamelle 30-35mm fix40900660Stk956,35<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00 
8166Buche l. ged.A/BDLLamelle fallend21570990Stk7730,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00 
8167WildeicheC/CkgzLamelle 30-35mm fix25900410Stk1827,23<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00teilw. offene Leimfugen stirnseite
8174EicheAstkgzFix 40-45mm402.560550Stk1240,77<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€41,00 
8180Asteiche kgzLamelle fix 40-45mm402.880560Stk1204,20<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€46,00leicht geschüsselt
8183Asteiche kgzLamelle 40-45mm fix401.990580Stk1146,13<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€33,00leicht geschüsselt
8185EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix451.800640Stk1249,23<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€37,00Druckstellen auf Ober und Unterseite, leicht geschüsselt
8187EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix452.600550Stk1386,73<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€46,00 
8190EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix452.100640Stk1290,76<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€44,00Offene Leimfuge auf Ober und Unterseite
8194EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix452.100650Stk1295,31<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€44,00Offene Leimfuge auf Ober und Unterseite, wellige Oberfläche
8195EicheA/BDLLamelle fix 40-45mm452.000510Stk1220,67<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€33,00Offene Leimfuge auf Ober und Unterseite, Verfärbungen im Holz, Oberfläche wellig
8196EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix451.900640Stk1263,06<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€39,00Offene Leimfuge auf Ober und Unterseite, Kratzer auf Oberseite, Verfärbung im Holz, wellige Oberfläche
8197Eiche B/CkgzLamelle 22mm fix40720670Stk167,66<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00 
8198EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix451.300380Stk1106,86<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00Offene Leimfuge auf der Oberseite, Verfärbungen im Holz
8201EicheA/BDLLamelle 40mm fix451.000700Stk2208,70<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€23,002-Schicht
8203Buche l. gedA/BkgzLamelle 40-45mm fix45990650Stk169,35<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00 
8204Buche l. gedA/BkgzLamelle 40-45mm fix45980650Stk168,66<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00 
8206Buche naturA/BDLLamelle fallend20970700Stk140,41<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00vereinzelt offene Leimfugen
8207Kernbuche2-S 5-10-5kgzLamelle 40-45mm fix452.3001.100Stk1663,85<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€82,00leichte Druckstellen auf Ober- und Unterseite, leicht gebogen
8212Buche l. ged.A/BDLLamelle 40-45mm fix44900610Stk164,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00 
8215EicheB/BDLLamelle 40-45mm fix401.000600Stk1142,60<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€17,00 
8228BucheA/B furniertkgzLamelle 30mm fix604.800600Stk17246,76<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€122,00Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten, bds. offene Leimfugen
8232BucheA/BkgzLamellenbreite 30mm fix654.800600Stk11267,32<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€122,00Buche leicht ged., Kgz Platten mit LB 30mm fix, HF ca. 9-10%, beidseitig furniert 0,6mm A/B Messerfurnier auf voller Länge, Werkbank- oder Wangenplatten
8233EicheWeißDLLamelle fallend32780500Stk1103,70<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00Leicht geschüsselt
8235BucheA/BDLLamelle fallend401.800870Stk1313,83<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€45,00leicht geschüsselt
8239BucheA/BDLLamelle fallend401.200650Stk1125,31<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00 
8241BucheA/BDLLamelle fallend401.000640Stk1102,82<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8248EicheA/CkgzLamelle fix 40-45mm302.240400Stk1110,43<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00 
8254BambusNatur 5-20-5DLHorizontal302.4501.220Stk1329,51<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€65,00Oberseite Druckstellen, Verfärbungen, leicht geschüsselt
8257BucheKern/CDLLamelle 40mm fix40900650Stk2193,96<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€17,00 
8258AhornA/BkgzLamelle fix 40-45mm40640600Stk174,95<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00 
8264EicheA/BDLLamelle 45mm fix40900650Stk5120,29<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€17,00bds. Endrisse (max 100mm)
8268UlmeRustikalkgzLamelle fix262.3001.210Stk1651,64<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€57,00 
8270KernescheKernDL 5-10-5 202.5001.250Stk1427,66<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€45,00ungespachtelt
8272Asteiche DL 5-10-5Lamelle fix202.0501.250Stk1510,78<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€37,00Ungespachtelt
8279Bambusvertikal coffeeDL5-5-20-5-5402.0001.000Stk1505,26<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€58,00 
8280EicheWildDL 5-10-5 202.3001.250Stk1458,46<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€41,00grau gespachtelt, bleibt grau
8281WildeicheWildDL 50-10-5 201.9001.250Stk1339,15<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€34,00grau gespachtelt, bleibt grau
8284WildeicheWildDL 5-10-5 201.9001.200Stk1325,58<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€33,00grau gespachtelt, bleibt grau
8285WildeicheWildDL 5-10-5 202.5001.240Stk1442,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€45,00grau gespachtelt, bleibt grau
8291EicheWildDL 5-10-5 202.4001.200Stk1424,97<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€42,00Grau gespachtelt, bleibt grau
8296EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix301.600340Stk1130,13<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00 
8299Buche l.ged.A/ADLLamelle fallend19370170Stk1394,26<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€1,00 
83003-S BambusNatur HorizontalDL 4-6-20-6-4 402.900700Stk1428,79<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€58,00 
8301Buche l.ged.A/ADLLamelle fallend19570995Stk2038,47<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00 
8302Bambus naturA/BDLhorizontal52.4401.250Stk3968,28<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00offene Fugen; teilweise gebrochen
8304EicheA/BDLLamelle fix191.9001.140Stk1242,52<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€30,00leicht geschüsselt
8309Eiche3-SDL 5-10-5 20590390Stk1039,98<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€3,00Teilweise leicht geschüsselt
8312EicheWildDLLamelle fallend401.000320Stk161,32<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00 
8313EicheWildDLLamelle fallend401.000350Stk167,06<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8316EicheWildDLLamelle fallend401.000330Stk163,82<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8317EscheKernDLLamelle fallend19910795Stk158,41<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00Offene Leimfuge Oberseite, leicht geschüsselt
8318Buche l.ged.A/ADLLamelle fallend19425265Stk387,65<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€2,00 
8320Buche l.ged.A/ADLLamelle fallend19465355Stk1010,98<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€2,00 
8321BucheA/BDLLamelle fallend26700570Stk127,61<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00Leicht geschüsselt
8323BucheKernDLLamelle fallend401.6001.210Stk1237,76<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€56,00leicht geschüsselt
8330Buche l.ged.A/ADLLamelle fallend19455280Stk936,91<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€2,00Stirnseite Querverleimt
8331Buche l.ged.A/ADLLamelle fallend19465350Stk2811,04<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€2,00 
8333KernbucheKernkgzLamelle fix 40-45mm192.5001.210Stk1230,84<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€41,00 
8348BucheC/CDLLamelle 35-40mm fix401.490550Stk571,00<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€36,00Stirnkanten Trocknungsrisse
8351BucheA/BDLLamelle fallend26700600Stk728,58<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00offene Leimfugen
8358EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix40880240Stk145,22<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00Gebeizt, Leichte Kratzer Oberseite
8366EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix401.200420Stk1148,87<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00 
8367EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix401.900290Stk1130,19<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00Kratzer auf der Unterseite
8369EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix381.000650Stk1184,45<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8372EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix26880500Stk882,44<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00 
8373EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix26880350Stk857,72<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8374EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix26880400Stk657,72<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00 
8375Buche l. ged.B/BkgzLamelle 40-45mm fix40900440Stk130,35<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00beidseidig teilweise Hobelfehler
8376EichA/BDLLamelle 40-45mm fix26880600Stk2598,92<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8381BucheB/BDLLamelle 40mm fix40900500Stk172,29<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8382KernbucheKern/CkgzLamelle 65mm fix40900650Stk154,30<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8383KernbucheKern/CkgzLamelle 40-45mm fix40900650Stk254,30<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8384BucheA/BDLLamelle fallend402.900470Stk1233,57<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€39,00 
8385BucheKern/CDLLamelle 40-45mm fix40800650Stk168,07<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00 
8386BucheA/BDLLamelle fallend402.900500Stk1248,47<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€42,00 
8387BucheA/BDLLamelle fallend402.250400Stk1154,22<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€26,00 
8388BucheB/CDLLamelle 40-45mm fix40800650Stk163,37<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€14,00 
8389BucheB/CDLLamelle 40-45mm fix40900650Stk171,28<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00 
8390BucheB/CDLLamelle 40-45mm fix401.000650Stk185,09<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00 
8394Buche l. gedA/BkgzLamelle 40-45mm fix45970640Stk569,83<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€20,00 
8396BucheA/BkgzLamelle 40-45mm fix451.010640Stk1145,39<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00 
8397BucheA/BkgzLamelle 40-45mm fix451.060640Stk176,28<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€22,00 
8407EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix401.600600Stk1283,55<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€28,00 
8409EicheA/BDLLamelle 40mm fix401.600340Stk1160,69<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00 
8410BucheKernDLLamelle 40mm fix192.600880Stk1265,13<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€31,00 
8411BucheKernDLLamelle 45mm fix192.600800Stk1241,03<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€28,00 
8412BucheKernDLLamelle 40-45mm fix192.600800Stk1241,03<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€28,00 
8413BucheKernDLLamelle 40-45mm fix192.5501.100Stk1325,02<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€38,00 
8416Rot/WeißeicheA/BkgzLamelle 40-45mm fix262.5501.070Stk1318,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€51,00 
8417Rot/WeißeicheA/BkgzLamelle 40-45mm fix262.5501.080Stk1321,67<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€51,00 
8420AhornA/BDLLamelle fallend261.000700Stk1103,15<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8421EscheKernDLLamelle fallend262.300570Stk1154,55<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€25,00 
8422Rot/WeißeicheA/BDLLamelle 40-45mm fix192.600880Stk1182,36<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€31,00 
8427EichA/BDLLamelle 40-45mm fix402.300440Stk1298,90<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€29,00 
8428EicheAstDLLamelle fallend262.300380Stk1101,82<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00 
8429ErleA/BkgzLamelle 40-45mm fix262.500620Stk1133,08<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€29,00 
8432Hevea BubberwoodA/BkgzLamelle 45-55 fix453.100700Stk1320,15<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€70,00 
8433EicheA/BkgzLamelle fallend401.100330Stk173,78<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8434EicheA/BkgzLamelle ca.40-45 mm fix401.800530Stk1184,49<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€27,00 
8435EicheA/BDLLamelle fallend201.6501.250Stk1323,98<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€30,00Oberseite offene Leimfuge
8438BucheKernDLLamelle fallend191.000940Stk187,14<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00Stirnseite 10cm langer Riss
8445EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix26800590Stk188,43<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00 
8446EicheWildDLLamelle 40-45mm fix401.600290Stk195,52<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8447EicheWildDLLamelle fallend40900800Stk1148,23<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00 
8448EicheWildDLLamelle 45mm fix401.580240Stk162,45<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00Oberseite Kratzer
8449BucheA/BkgzLamelle 40-45mm fix401.470500Stk1125,95<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00Stirnseite gefast
8452KernescheKernDLLamelle fallend261.550450Stk191,18<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8454KernbucheKernkgzLamelle fix261.070500Stk158,56<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8456WildeicheWildeiche/AsteicheDLLamelle fallend402.500650Stk1339,72<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€47,00Oberseite Kratzer, Trocknungsrisse. Unterseite offene Leimfuge, leichte Kratzer, Trocknungsrisse.
8457WildeicheWildDLLamelle fix402.100530Stk1232,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€32,00Oberseite offene Leimfuge. Unterseite Schleifbrand, Kratzer
8458WildeicheWildDLLamelle fallend401.840300Stk1144,25<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00 
8459WildeicheWildDLLamelle fix402.100600Stk1329,27<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€36,00 
8460WildeicheWildDLLamelle fix192.4801.130Stk1272,20<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€38,00Spachtelfehler beidseits, leicht geschüsselt
8462WildeicheWildDLLamelle fix192.4001.140Stk1265,75<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€37,00Oberseite offene Leimfuge, Trocknungsriss, Spachtelfehler, Kratze. Unterseite Spachtel und Hobelfehler, Kratzer
8463WildeicheWildDLLamelle fix191.9901.180Stk1228,09<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€32,00Ober und Unterseite Spachtelfehler
8464WildeicheWildDLLamelle fix191.6501.130Stk1181,11<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€26,00Unterseite Spachtelfehler
8465EscheA/BDLLamelle fix40580870Stk1105,98<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00 
84663-S Wildeiche3-SchichtDLLamelle 70mm fix201.2801.240Stk1514,25<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€37,00tlw. grau gespachtelt, wird beim ölen schwarz, 1 Ast nicht gespachtelt
8467KernbucheKernkgzLamelle fix401.470590Stk179,52<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€25,00Unterseite gespachtelt
8470WildeicheWildkgzLamelle fix192.500340Stk170,15<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00 
8473WildeichewildDLLamelle fix401.600600Stk1250,88<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€28,00 
8474EicheA/CkgzLamelle fix402.030600Stk1194,57<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€35,00Oberseite: Trocknungsriss, Spachtelfehler. Unterseite: Druckstellen, Spachtelfehler
8475BucheA/BkgzLamelle fix402.300610Stk1153,33<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€40,00Ober und Unterseite gespachtelt
8478MahagoniB/CkgzLamelle fix302.6601.000Stk1370,35<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€57,00Oberseite: Materialfehler (Splint), offene Leimfuge Unterseite: Materialfehler, offene Stellen
8479EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix452.735400Stk1468,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€35,00 
8480BucheA/BDLLamelle fallend26800350Stk127,02<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€5,00 
8481AkazieB/CkgzLamelle 45 o. 70 fix271.800800Stk9180,45<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€28,00vorgeölt, Endrisse bds. bis zu 100mm, Stossfugen sichtbar, tlw. nicht gespachtelt, tlw. gespachtelt
8482AkazieB/CkgzLamelle 50 o. 70mm fix273.000600Stk42225,55<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€35,00vorgeölt, 1 Längskante 5mm gerundet, Endrisse bds bis zu 100mm, Stossfugen sichtbar, tlw nicht gespachtelt, tlw. gespachtelt
8483WildeicheWildkgzLamelle fix19800330Stk121,79<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€4,00 
8484BucheA/BDLLamelle fallend261.140300Stk127,85<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00Unterseite Schleifbrand
8485BucheA/BDLLamelle fallend401.130390Stk155,22<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8486WildeicheWildkgzLamelle fallend101.960400Stk134,06<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8487KieferA/CkgzLamelle 40-45mm fix30950620Stk1126,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8488KieferB/CkgzLamelle fix30950620Stk1126,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8489KieferastigDLLamelle fix45900560Stk1130,09<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00sehr harziges Stück
8490KieferA/BkgzLamelle 40-45mm fix30950620Stk1126,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8491WildeicheWildDLLamelle fix192.700300Stk153,48<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00Oberseite: Trocknungsriss, leichte Verfärbung Unterseite:Lamelle schwarz verfärbt, Trocknungsriss, Spachtelfehler
8493AhornA/BDLLamelle fallend191.800580Stk1115,07<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€14,00 
8494ErleA/BkgzLamelle fix192.260390Stk144,24<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00Oberseite: Druckstellen, mangelhafte kgz Unterseite: magelhafte kgz, teilweise ausgebrochen
8495WildeicheWildDLLamelle fix402.200650Stk1262,19<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€41,00Oberseite: Offene Leimfuge, Trocknungsriss Unterseite: Spachtelfehler, Wurmlöcher
8497ErleA/BkgzLamelle fix192.500700Stk187,85<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€24,00Oberseite und Unterseite: Fuge ausgebrochen und offen
8500AhornA/BDLLamelle fallend192.100650Stk1120,37<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00Oberseite: leichter Gelbstich, Druckstellen, Kratzer Unterseite: Offenes Astloch
8501AhornA/BDLLamelle fallend192.100490Stk190,74<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€14,00Oberseite offene Leimfuge
8502BucheA/BkgzLamelle 40-45mm fix45950650Stk4136,02<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€36,00offene Keilzinkung
8503BucheA/BkgzLamelle 40-45mm fix451.000650Stk1443,41<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00offene Keilzinkung
8504BucheA/BkgzLamelle 40-45mm fix451.100650Stk5154,75<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€39,00offene Keilzinkung
8505BucheA/BkgzLamelle 40-45mm fix451.200650Stk1166,62<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€34,00offene Keilzinkung
8506eu. EicheA/BDLLamelle 50 -95 fallend40890640Stk3135,58<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00 
8507BucheA/BDLLamelle fix401.800520Stk1146,58<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€27,00 
8508eu. EicheDLDLLamelle 50-95 fallend40990640Stk2150,81<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8509eu. EicheA/BDLLamelle 50-95 fallend401.090640Stk1166,04<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€20,00 
8511BucheA/BDLLamelle fix401.800600Stk1169,13<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€31,00 
8512EicheA/BDLLamelle 40mm fix401.090640Stk1166,70<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€20,00Ober- und Unterseite leichte Druckstellen
8513EicheA/BDLLamelle 40mm fix401.100600Stk1157,70<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00Ober- und Unterseite leichte Druckstellen
8516EicheA/BDLLamelle fix192.300450Stk1145,28<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€14,00Unterseite: Druckstelle
8518WildeicheWildDLLamelle fix261.250300Stk142,28<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00Unterseite: Kratzer, Spachtelfehler, Astloch
8519WildeichewildDLLamelle fix261.600390Stk187,94<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00 
8521WildeicheWildDLLamelle fix262.900500Stk1204,35<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€27,00 
8522EicheA/BDLLamelle fix301.500330Stk180,49<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00 
8525EicheA/BDLLamelle fix191.800590Stk1149,07<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00Unterseite: Offene Leimfuge, Druckstellen. Schüsselt leicht
8526EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix451.100600Stk1177,43<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00Leimfugen leicht offen
8527EicheA/BDLLamelle fix191.800525Stk1132,64<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00Unterseite: Offene Leimfuge, Druckstellen. Schüsselt leicht
8528EicheA/BDLLamelle fix 40-45mm191.600570Stk191,40<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00 
8529EicheA/BDLLamelle fix 40-45mm191.470485Stk171,45<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8531EicheAstDLLamelle 70-80mm fix191.590680Stk169,23<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00Unterseite: Druckstelle, offene Astlöcher. Schüsselt leicht
8533EicheA/BkgzLamelle 40-45mm fix192.300500Stk1161,41<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00Oberseite: raue Oberfläche Unterseite: Kratzer
8534EicheA/BDLLamelle 40-50mm fix192.300280Stk190,39<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00Schüsselt leicht
8535EicheA/BDLLamelle 40-50mm fix192.300380Stk1122,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00Oberseite: offene Leimfuge, Trocknungsriss. Unterseite: Offene Leimfuge. Schüsselt leicht
8536EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix191.800860Stk1217,28<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00Oberseite: Druckstellen Schüsselt leicht
8537EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix191.800340Stk185,91<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00Schüsselt leicht
8541EicheWildDLLamelle 45-55 mm fix191.600300Stk139,62<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00 
8542EicheA/BDLLamelle 4261.100290Stk159,76<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8543AhornA/BDLLamelle fallend401.300650Stk4143,18<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€26,00ungebleicht (leicht rötlich)
8545EscheKernDLLamelle fallend262.100460Stk1126,28<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8549AhornA/BDLLamelle fallend431.200650Stk3143,68<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€26,00offene Leimfugen
8551EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix263.000580Stk1260,78<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€33,00Schüsselt leicht
8552EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix26900260Stk135,07<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€4,00Ober und Unterseite Druckstellen
8553EicheA/BDLLamelle 40-45 mm fix261.550360Stk1104,54<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8554EicheWildDL40-45mm fix262.340240Stk179,15<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00 
8555EicheWildDLLamelle 40mm fix261.080400Stk160,88<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00 
8557EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix263.000290Stk1169,12<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00 
8558EicheWildDLLamelle 40-45mm fix262.900330Stk1134,87<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00 
8559EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix263.000380Stk1213,57<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00 
8560EicheA/BDLLamelle 40-45 mm fix262.700480Stk1192,22<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€19,00 
8561EicheA/BDLLamelle 45-50mm fix191.400630Stk1123,80<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€12,00Oberseite: raue Oberfläche
8562EicheA/BDLLamelle 45-50mm fix191.400530Stk1130,19<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8563EicheA/BDLLamelle 45-50mm fix191.400360Stk188,43<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00 
8564EicheA/BDLLamelle 45-50mm fix191.400780Stk1153,27<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€15,00Oberseite: Offene Leimfuge, Druckstelle
8565EicheA/BDLLamelle 45-50mm fix191.600360Stk180,85<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00Ober- und Unterseite offene Leimfuge
8566EicheA/BDLLamelle 45-50mm fix191.600330Stk174,11<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00Oberseite: stellenweise raue Oberfläche
8567EicheA/BDLLamelle 45-50mm fix191.600410Stk192,08<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00Unterseite: Druckstelle und stellenweise raue Oberfläche. Schüsselt leicht
8568EicheA/BDLLamelle 45-50mm fix191.600740Stk1166,20<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€16,00Oberseite: raue Stellen. Schüsselt leicht
8569EicheWildDLLamelle 40-45mm fix401.790400Stk1149,69<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00Oberseite leichte Druckstellen
8570EicheWildDLLamelle 40-45mm fix401.800600Stk1225,78<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€31,00Ober und Unterseite: offene Leimfuge Oberseite: Spachtelfehler
8571EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix192.700630Stk1243,37<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€23,00Schüsselt leicht
8572BucheA/BkgzLamelle 40-45mm fix451.000650Stk173,10<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€21,00 
8573EicheA/BDLLamelle 40-45mm fix191.880500Stk1131,94<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00Schüsselt leicht
8574BucheA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200890Stk1578,27<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€108,00Oberseite: offene Leimfugen Schüsselt stark
8575EicheA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200600Stk1389,84<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€73,00Oberseite u. Unterseite offene Leimfugen, Schleifbrand, Trocknungsrisse
8576EicheA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.180590Stk1381,53<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€71,00Ober und Unterseite: offene Leimfugen, Trocknungsrisse, Lamelle ausgebrochen, Wurmlöcher
8577EicheA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200600Stk1389,84<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€73,00Offene Leimfugen, Trocknungsrisse.
8578EicheA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200600Stk1389,84<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€73,00Offene Leimfugen, Trocknungsrisse.
8579EicheA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200600Stk1389,84<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€73,00Offene Leimfugen, Wurmlöcher.
8580EicheA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200600Stk1389,84<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€73,00Offene Leimfugen, Druckstellen, Hobelfehler, Trocknungsriss.
8581BirkeA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200600Stk1225,51<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€73,00Offene Leimfugen, Druckstellen, ausgebrochene Stellen.
8582BucheA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200600Stk1389,84<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€73,00Druckstellen, Trocknungsrisse, Kratzer.
8583BirkeA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200600Stk1225,51<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€73,00Druckstellen, Kratzer, Kante ausgebrochen, Trocknungsriss.
8584BirkeA/CkgzLamelle 40-45mm fix404.200600Stk1225,51<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€73,00Druckstellen, Trocknungsriss, Nagellochreihen.
8585EicheA/CkgzLamelle 70-75mm fix192.040645Stk196,69<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€18,00Offene Leimfugen, Druckstellen
8586BucheA/BkgzLamelle 40mm fix451.000240Stk126,99<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00 
8587BucheA/BkgzLamelle 40mm fix451.000440Stk149,48<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€14,00 
8588EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix192.350540Stk1116,56<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€17,00 
8589BucheA/BkgzLamelle 40-45mm fix451.000400Stk144,98<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€13,00 
8590EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix192.040375Stk156,22<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00Unterseite: kgz-Fuge sichtbar
8591EicheA/BkgzLamelle 70-75mmfix192.340330Stk170,92<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00 
8592EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix191.840250Stk133,81<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00Unterseite: Leimfuge leicht ausgebrochen
8595EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix191.840320Stk143,27<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00Unterseite: kgz-Fuge nicht i.O., Druckstelle
8597EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix191.840290Stk139,21<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00kgz-Fuge nicht i.O. Trocknungsriss
8598EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix191.840330Stk155,78<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00 
8599EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix191.840365Stk149,35<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00Unterseite: seitlich ausgebrochen
8600EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix194.200660Stk1203,69<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€38,00Druckstellen, Kratzer,
8601EicheA/CkgzLamelle 70-75mm fix194.200510Stk1196,75<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€29,00 
8603EicheA/CkgzLamelle 70-75mm fix194.200540Stk1208,32<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€31,00 
8604EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix194.200800Stk1308,63<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€46,00 
8608EicheA/CkgzLamelle 70-75mm fix194.200720Stk1277,77<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€41,00 
8609BucheA/BDLLamelle fallend403.000330Stk1153,15<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€29,00 
8610BucheA/BDLLamelle fallend401.600620Stk1248,63<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€29,00 
8611EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix194.200510Stk1157,40<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€29,00Unterseite Spachtelfehler
8614EicheA/CkgzLamelle 70-75mm fix191.250350Stk140,19<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00 
8616EicheA/B kgzLamelle 70-75mm fix191.840435Stk173,52<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00 
8617EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix192.300430Stk190,84<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€14,00 
8619EicheA/BkgzLamelle 40-45mm fix102.440440Stk178,89<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00Schüsselt
8620EicheA/CkgzLamelle 70-75mm fix191.250420Stk138,58<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€7,00Ober-und Unterseite Druckstellen
8621EicheA/BkgzLamelle 70-75mm fix191.770430Stk155,93<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00Unterseite Druckstellen, Kratzer, offene Fuge
8622EicheA/BDLLamelle fallend191.170610Stk197,71<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€10,00 
8623EicheA/CDLLamelle fallend191.200570Stk174,91<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€9,00Unterseite gespachtel
8624EicheA/BDLLamelle fallend191.300460Stk165,50<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€8,00Oberseite und Unterseite offene Leimfuge
8626EicheA/BDLLamelle 50-55mm fix19990440Stk159,63<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€11,00 
8627EicheA/B DLLamelle 50-55mm fix191.000450Stk149,29<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€6,00Schüsselt leicht
8747EicheA/BkgzLamelle 40-45mm fix401.953600Stk1428,97<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€47,00Offene Leimfuge
8784ami. NussA/CkgzLamelle 40-45mm fix401.700960Stk1687,88<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€47,00 
8797Buche l. ged.A/BkgzLamelle 40-45mm fix401.300650Stk176,42<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€24,00geschüsselt
8798Buche l. ged.A/BkgzLamelle 40-45mm fix401.450650Stk185,25<80kg 49 €/ <200kg 89 € / 109€27,00geschüsselt
[Bedingung]Filter erstellen